top of page

Thanks


I am grateful to the people who, at different stages of my development, helped and inspired me to move forward along my path, realizing my vocation.

 

Thanks you!

Ekaterina Gutnikova, Inna Degtereva, Natalya Grishina, Marat Zaripov, Anna Dzhuraeva, Anastasia Chudina, Egor Nikkolov, Stepan Romanov, Gala Romanova, Vladimir Gorokhov, Pavel Medzyun, Nadezhda Maksunova

Respectfully,

Sergey Karov

niche fine fragrances

Edgardio Chilini niche fine fragrances
bottom of page