top of page
利基香水 Mojito Sorbet | Edgardio Chilini

Mojito Sorbet

莫吉托冰糕利基香味-唤醒,刷新和活力与它的水晶新鲜.

 

 

前调:

酸橙、柠檬

 

心音:

朗姆酒、薄荷

 

基调:

雪松、香根草、檀香、麝香

niche fine fragrances

Edgardio Chilini niche fine fragrances
bottom of page